top of page

Tieto sochy sú vytvorené na skrášlenie súčasných a moderných interiérov . Väčšina týchto objektov je vyhotovená zo živice, populárneho materiálu na výrobu interiérových dekorácii. Ide o tvorivý proces zručných remeselníkov. Návrhy našich dizajnérov sa prenášajú na papier vo forme náčrtov. Potom kvalifikovaní sochári ručne vytvoria hlinený model - nazývaný tiež „duša“ - ktorý sa potom používa na zhotovenie gumovej formy. Živica sa pridá do tekutého tvrdenca a ručne sa naleje do foriem. Akonáhle je živica zatvrdnutá, formy sa otvoria a vyberú sa hrubé sochy, ktoré sa musia pred zdobením očistiť od prachu a zbytkového materiálu, následne sa upravujú brúsením a umývajú. Akonáhle je povrch perfektný, aplikuje sa sprej hustej farby, tzv. „základný náter“. Ten sa líši v závislosti od toho, či bude finálna úprava matná, lesklá,  s kovovým efektom atď.. V prípade, že socha nemôže stáť samostatne, je pripevnená na mramorovú podporu, vďaka ktorej bude stabilná. Teraz máte predstavu, koľko manuálnej práce je potrebnej na vytvorenie týchto diel skôr, než môžu ozdobiť váš domov a čím sa líši ich hodnota remeselného spracovania v porovnaní s plastovými pásovo vyrábanými objektami. Každý kus je dodávaný v príslušnom balení s osvedčením o remeselnom spracovaní.

 

sculptures are fruit of our quest to create perfect objects for decorating contemporary and trendy environments with taste, colour and imagination. The majority of these objects are created in resin, a popular material in the production of home décor products. To create a sculpture in resin the process is a completely artisan one. The ideas of our designers are transferred to paper in the form of sketches. Then skilled sculptors create a clay model by hand - also called a "soul"- which is then used to create the rubber mould. The resin is added to a liquid hardener and manually poured into the moulds. Once the resin has hardened, the moulds are opened, extracting the rough sculptures that must be cleaned of burrs or processing residues, repaired, sanded and manually washed before being decorated. Once the surface of the piece is perfect, a spray of thick paint called "primer" is applied, which becomes the base for the final decoration. This will vary depending on whether the desired result is matte, glossy, metallic or other. In case the sculpture cannot stand on its own, it is mounted on a marble support that makes it stable. You can now see how much manual work is required to create these works before they are ready to decorate your home, and how different their craftsmanship value is in comparison to plastic objects mass produced with automatic machines. Each item is shipped in appropriate packaging accompanied by a certificate of craftsmanship.

 

Sensuality : White

462,00 € Normálna cena
369,60 €Zľavnená cena
Tax Zahrnuté

45 x 34 x 22 cm

*Quantity-Množstvo

bottom of page