top of page

Jurské lampičky sú vyrobené z bielej živice a sú k dispozícii v 2 rôznych vyhotoveniach, Brontosaurus a Tyrannosaurus. Brontosaurus nesie na svojom chrbte 7 žiaroviek LED s teplým svetlom.

Kúsok mezozoickej éry vo vašej domácnosti

Stolná lampa

Dizajn: Marcantonio

Materiál: živica

Veľkosť: 39x13x33,5cm

Iba pre použitie v interiéri

 

 

The Jurassic Lamps are made out of white resin and come in 2 different options, Brontosaurus and Tyrannousaurus. They mount respectively 8 and 7 warm LED light bulbs.

A piece of the Mesozoic Era in your home

Table Lamp

Design: Marcantonio

Material: Resin

Size: cm 39 X 13 h. 33,5

For indoor use only

Jurassic Lamp Rex

255,00 €Price
Tax Zahrnuté

    *Quantity-Množstvo

    bottom of page