top of page

Koi kolekcia - esenciálny grafický dizajn a intenzívne svetlo. Koi vyjadruje moc a svetelnú účinnosť zvýraznením estetickej podstaty v harmonickej kombinácii, ktorá vie, ako zanechať silnú stopu vo vesmíre. Koi je grafická hra akrylových kruhových prvkov, minimalizmu a svetla, ktoré zaplní strop aj steny.
Všetky modely sú vybavené LED svetelným zdrojom integrovaným do štruktúry, ktorá rozptýli mäkké odrazené svetlo.

 

Koi Collection, essential graphic design and intense light. KOI expresses power and luminous efficiency by emphasizing the aesthetic essence, in a harmonious combination that knows how to leave a strong mark in space. KOI is a graphic play of circular elements in acrylic, minimal and light, which fill ceilings and walls.
All models are equipped with a LED light source integrated into the structure that diffuses a soft reflected light.

KOI : Pendant

PriceZ 450,00 €
Tax Zahrnuté
Farba

Farba : Kartáčovaná zlatá/matná biela

Typ A

Priemer: 90 cm

Vyška : 28 cm

Lumen: 4180

K: 4000

CRI : 85

220/240 - 50/60 Hz

Stmievateľná

Typ B

Priemer: 60 cm

Vyška : 28 cm

Lumen: 3135

K: 4000

CRI : 85

220/240 - 50/60 Hz

Stmievateľná

*Quantity-Množstvo

bottom of page